بازدید جناب آقای مهندس کشاورزیان معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از کارخانه پارسی راد ایرانیان | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

گالری تصاویر