واحد فنی | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

واحد فنی

امید رسولی

مدیر کارخانه

09121540961

مقداد روحی

مدیر خدمات پس از فروش

تیم فنی و مهندسی

09124331599

عبداله عزیزی

مهندس ساخت و تولید

تیم فنی و مهندسی