واحد فروش | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

واحد فروش

نازیلا نورفردی

مدیر عامل

صابر مقدم

مدیر فروش

09197025356

مصطفی رحیم زاده

کارشناس حسابداری