مطالب آموزشی | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

مطالب آموزشی

 

آنچه باید راهداران زمستانی بدانند! (مدیریت بحران برف)

بارش برف یک نعمت خدادادی است.اما اگر برنامه جامع و مدون برای مقابله با آن موجود نباشد، همین نعمت ممکن است به یک بحران تبدیل شود.تجارب متعددی در کشور ما نشان می دهد که چگونه بارش برف زندگی یک شهر را مختل کرده و یک وضعیت بحرانی برای جاده های کشور بوجود امده است.

مع الوصف برف و یخبندان هر ساله مشکلات زیادی را به شهر و شهروندان و نهادهای شهری و راهداری وارد میکند.در این راستا تدوین برنامه ویژه شرایط زمستانی و اجرای آن ضرورت دارد.این برنامه ها به منظور هماهنگی نهادهای درگیر و افزایش کارآیی آنها به هنگام بحران های برف تهیه می شوند.در این برنامه ها نحوه تقسیم کار بین ادارات و سازمان های مختلف و اولویت بندی پاکسازی خیابان ها و معابر مشخص می گردند.همچنین منابع و امکانات موجود اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز شناسایی و دستورالعمل استفاده از آنها تهیه و تنظیم می گردند.از آنجا که سازمان ها و ادارات مختلفی می باید در امر مدیریت بحران های برف دخالت داشته باشند،برنامه ریزی امکان می دهد که نقش و وظایف هر کدام از نهادها به خوبی شناسایی و تعریف شده و امکان ارتباط و هماهنگی بین آنها تقویت و گشترش یابد.

از طرفي برف و یخبندان یکی از عوامل اساسی تاثیر گذار در ایجاد تاخیرها و تصادفات در شهرها و جاده ها است. در اين راستا هزینه های هنگفتی جهت بازگشایی معابر با شن و ماسه و نمک انجام می پذیرد و تبعات بعدی آن یعنی مشکل خوردگی و خستگی آسفالت نیز بسیار هزینه زا است ، لذا توجه به روش نگهداری معابر در زمستان اساسي است. در استفاده از شيوه هاي سنتي، معايبي نظير: عدم توزيع يکنواخت و رانده شدن سريع به حاشيه معبر؛ خطر صدمه به خودروها و عابرين ( پرتاب دانه های شن، مسدود شدن زهکشها؛ خرابی سطح روسازی بعلت پخش غير يکنواخت نمک؛ تحميل هزينه هاي مضاعف پاکسازي؛ ضايعات زيست محيطی گياهان, درختان, منابع آب…،تسريع خوردگی خودروهاو بتن ….)وجود دارد كه اين معايب در عمليات كنشي به جاي واكنشي و استفاده از روشهاي پيشگيري و ماشين آلات و تجهيزات پیشرفته مخصوص برفروبي تا حدود زيادي تقليل يافته و هزينه هاي كلي نيز به تبع آن كاهش مي يابند.

 

مشاهده متن کامل


 


نقدی کارشناسانه بر «طرح ممنوعیت استفاده از نمک برای برفروبی»

اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام و ادب

احتراماً طی جلسات حضوری با مسئولین محترم حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران مطلع شدم ایشان، عزم جدی و پیگیری مسرانه ای را در جهت اجرای پروژه جایگزینی CMA
به جای نمک دنبال می کنند، که از سر تکلیف و وظیفه، موارد ذیل را حضورتان معروض می دارم.

 

مشاهده متن کامل