مدیران | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

مدیران

نازیلا نورفردی

مدیر عامل

صابر مقدم

مدیر فروش

09197025356

مقداد روحی

مدیر خدمات پس از فروش

09124331599