مدیران | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

مدیران

نازیلا نورفردی

مدیر عامل

امید رسولی

مدیر کارخانه

09121540961