تجهییزات جانبی | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

تجهیزات جانبی

جهت دریافت کاتالوگ بر روی تصاویر کلیک کنید.

گارد حامل چراغ های هشدار دهنده جهت نصب بر روی برف روب برای جلوگیری از خطرات احتمالی

چراغ هشدار

سیستم حفاظت از سیستم الکترونیکی دستگاه در برابر نوسانات ولتاژ

سیستم حفاظت ولتاژ

سیستم گرمکن گازوئیل و مخزن روغن با قابلیت نصب ثابت و پرتابل

سیستم گرمکن