آبنمک پاش | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

آبنمک پاش

جهت دریافت کاتالوگ بر روی تصاویر کلیک کنید.

دستگاه آبنمک پاش 10 متر مکعبی هوشمند با موتور مستقل و قابلیت تنظیم دوزینگ و عرض پاشش از 2 تا 40 متر، جهت آبشویی سطح جاده و المان های مربوطه

Virtus 7500-10000 Lit

دستگاه ویژه پاشش مایع از جلو کامیون با فشار 20 بار و قابلیت تغیر جهت به طرفین و بالا و پایین وتنظیم فشار و زاویه پاشش

Jet Power